Integritetspolicy

SECON VVS PRODUKTER AB värnar om din personliga integritet.

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) gäller mellan dig och SECON VVS PRODUKTER AB (hädanefter SECONSHOP eller vi), org. nr 556869-8624, för alla uppgifter som samlas in via www.seconshop.se

SECONSHOP är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom att godkänna Policyn i samband med köp, registrering eller lämnande av uppgifter på Webbplatsen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Policyn noga innan du genomför en beställning.

SECONSHOP behandlar dina personuppgifter i samband med ditt köp på www.seconshop.se

Uppgifterna vi behandlar är ditt namn, e-mailadress, leveransadress, personnummer, hemadress och telefonnummer. Dina personuppgifter kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Vi kan även komma att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Vid reklamationer och garantiärenden kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Ditt personnummer kommer endast behandlas för att genomföra kreditupplysning, vilket vår samarbetspartner inom kreditgivning gör.

Seconshop, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen.

Den som inte vill ta emot adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Seconshop för att registrera detta.

Tredje parter

Informationen vi samlar in kan komma att delas med våra nära samarbetspartners såsom kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen. Utöver detta kan SECONSHOP även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan part. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare, bytas eller publiceras utanför vår organisation och våra tillförlitliga samarbetspartners.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna administrera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna göra gällande ett garantiärende.

Upplysningar om din information

Ett lämnat samtycke har du rätt att återkalla när som helst. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges på Webbplatsen (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig. Du har rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas om dina uppgifter skulle behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, ber vi dig vända dig till info@seconshop.se eller ringa oss på 040-435320.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd av dig kan placeras i din dators hårdvara. Vid godkännande av cookies på Webbplatsen, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. SECONSHOP använder sedan cookies för att skapa en bättre köpupplevelse för våra kunder genom att analysera trafiken för att skapa en större kännedom om vem som har besökt Webbplatsen vid en viss tidpunkt.

Du kan i inställningarna på din dator själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort en sådan cookie-fil som redan har placerats. Du kan besöka alla delar av Webbplatsen utan att ta emot cookie-filer och utan att därmed röja din identitet.

Läs mer om hur vi använder Cookies här »

Uppdateringar

Denna Policy kan komma att förändras över tiden, alla uppdateringar kommer att läggas upp på denna sida.

Policyn uppdaterades senast 2021-10-20

0
    0
    Översikt
    Du har inga produkter i varukorgen.Fortsätt handla